T-SHIRT

T-shirt bambino:

tg. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11

colore: bianco

T-shirt bambino:

tg. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11

colori: rosso, giallo, blu

T-shirt bambino:

tg. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11

colore: bianco